Tarım

Yabancı Ot ile Mücadele Yöntemleri

Yabancı otların mücadelesinde zararların azaltılması ve faydaların artırılması yönünde yabancı ot ile mücadele yöntemleri bulunmaktadır. Fakat yabancı ot ile mücadele yöntemleri konusunda hiçbir zaman otları tamamen ortadan kaldırmak amaçlanmaz.

Yabancı ot ile mücadele yöntemleri seçiminde yabancı otun ekolojik ve biyolojik faktörleri göz önüne alınır. Mücadele konusunda yardımcı olacak kritik noktalar saptanır ve bu göre mücadeleye başlanır. Bazı yabancı otların mücadelesinde tek bir yöntem başarılı olsa da bazılarında birkaç farklı yöntem uygulamak gerekebilir. Yabancı ot ile mücadele yöntemleri konusundaki başlıkları şu şekilde verebiliriz:

Temiz Tohum Kullanımı

Yalnızca tohum yoluyla çoğalan yabancı otlarda tohum temizliği önem taşır. Özellikle tarım konusunda ileri olan ülkeler tohum temizliği konusunda modern yollara başvurmaktadır. Tohumların fiziksel özelliklerinde farklılıklara göre yöntemler geliştirilmiştir. Yabancı ot ile kültür bitkisinin tohumları daha çok ağırlık, şekil, tohum kabuğu rengi, tüylülüğü, yapışkanlığı gibi faktörler göz önüne alınarak ayırıcılar ile ayıklanmaktadır.

Tarlada Biçerdöver Artığı Bırakmamak

Biçerdöver artıklarında bol miktarda yabancı ot tohumu bulunduğundan bu şekilde tarlaya yabancı ot tohumu geçmektedir. Norveç’te yaptıkları bir çalışmada bu şekilde tarlaya dekara 3,5 milyon kadar yabancı ot tohumu döküldüğünü ortaya koymuşlardır.

yabancı ot ile mücadele yöntemleri
yabancı ot ile mücadele yöntemleri

Hayvan Yemleri ve Diğer Yemlerin Yabancı Ot Tohumu İçermemesi

Çiftlik hayvanlarına verilen yemlerin birçoğunda yabancı ot tohumu bulunmaktadır. Bu şekilde beslenen hayvanların dışkılarında yabancı ot tohumları etkinliklerini yitirmeden dışkı yoluyla atılır. Bu şekilde yabancı otların yayılmaması için hayvanlara verilen yemlerin yabancı ot tohumu içermemesine özen göstermek gerekir. Başka bir yol ise başka işlemden geçirerek hayvanlara verilmesi gerekir. Örneğin kesif yeme yabancı ot tohumu karışmış ise yemleri iyice öğütmeli ya da pişirip öyle vermek daha doğru olur.

Kutu ot tohumlarının yabancı ot içermemesine dikkat etmeli, eğer içeriyorsa da silaj yaparak vermek gerekir. Yem bitkilerini yabancı ot olmadan yetiştirmeye dikkat etmek gerekir. Eğer yem bitkileri içerisinde yoğun miktarda yabancı ot bulunuyorsa yabancı otları tohum bağlamadan biçmek en doğru yöntemdir.

Çiftlik Gübrelerini Fermente Etme

Yabancı ot tohumları hayvanların sindirim organında ölmeden çiftlik gübresi yoluyla yem artıklarıyla geçmektedir. Hayvanların cinsine ve yabancı otların türüne göre yabancı otların hayvanların sindirim organında etkinliğini yitirme durumu değişkenlik göstermektedir.

Alet ve Ekipmanların Temizliği

Çiftlik ekipmanlarında ve aletlerinde kalıntı halinde tutunan yabancı ot tohumları yayılmaktadır. Yabancı otların yayılmasında hasat, biçerdöver ve toprak işleme aletlerindeki kalıntılar büyük rol oynar. Bu yüzden bu ekipmanları temizliğine özen göstermek gerekir.

Tohum Yatağının İyi Hazırlanması

Kültür bitkilerinden istenilen verimi alabilmek adına tohum yatağı hazırlanması önem taşır. Özellikle tohum yatağı hazırlığı geciktirilmesi sonucunda yabancı otlar ekim öncesinde tarlada geniş yer kaplamaktadır. Yabancı ot tohumlar genelde 4-5 cm derinlikte çimlendiğinden dolayı ekimden birkaç hafta öncesinde yüzlek toprak işlemesi yabancı ot tohumlarının çimlenmesini teşvik eder. Böylece yabancı ot tohumlar ekim esnasında tahrip olurlar.

Ekim Zamanını İyi Ayarlamak

Yabancı ot zararını azaltabilmek için kültür bitkisi ekimini yabancı otların çimlenmesinden öne ya da sona alınması gerekir. Öne alındığında kültür bitkisi rekabet üstünlüğünü ele geçirir. Sona alındığında ise yabancı ot fideleri ekim işlemi sırasında tahrip edilir.

Yabancı Otlarla Doğal Yoldan Mücadele

Yabancı otlar balkon ya da bahçelerde sizleri rahatsız edici şekilde yer kaplıyorsa ilaçsız bir şekilde doğal yoldan mücadele edebilirsiniz. Yabancı ot ile mücadele yöntemleri olarak aşağıdaki doğal yolları deneyin:

Kaynar Su Kullanımı:

Yabancı otları yok etmenin en kolay yolu kaynar sudur. Hem bu şekilde insana ve doğaya zararı da olmaz. Kaynar suyu yabancı otların yaprak ve gövdelerine dökerek kurtulmak mümkündür. Beton zeminlerin ve kaldırım taşları arasından çıkan yabancı otları temizlemek veya otları temizledikten sonra ekim yapmak istediğiniz geniş bir alan için kaynar su kullanmak; uzun dönemde toprağa olumsuz etkisi olmaz. Fakat kaynar suyu diğer kültür bitkileri ya da bahçe bitkilerine dökmemeye özen göstermelisiniz.

Yakılarak Yabancı Ot Mücadelesi

Yangın tehlikesini göz önünde bulundurarak bu yöntemi değerlendirmek gerekir. Bunun için küçük alev makinelerinden faydalanılabilir. Yok edilmesi istenen otların yapraklarına uygulanabilir. Fakat kuruyan dal ve yapraklar ani şekilde alev alıp etrafa sıçrayabilir. Bu yüzden bu işlemin uzman bir kişi tarafından yapılması tavsiye edilmektedir.

Tuz ve Sirke İle Yabancı Ot Mücadelesi

Yemek tuzu sodyum klorür özellikte olduğu için uzun yıllardan beri ot kurutma için kullanılan bir yöntemdir. 8 ölçek suya 1 ölçek tuz ekleyip karışım haline getirdikten sonra püskürtme yoluyla yabancı otların yapraklarına uygulanabilir. Fakat tuzlu suyun toprağa karışmaması gerekir. Aksi halde diğer bitkiler de zarar görür.

Beyaz sirke ile yabancı ot mücadelesi de yapılabilir. Yine püskürtme yoluna başvurarak yabancı otların yapraklarına temas etmesi sağlanabilir. Ancak yine tuzda olduğu gibi sirkenin de toprağa temas edilmemesi gerekir.

Alevleme İle Yabancı Ot Mücadelesi

Yabancı otların mücadelesinde kullanılan yöntemler arasında alevleme ile yabancı ot mücadelesi de yer almaktadır. Özellikle toprak yüzeyine yeni çıkmış olan yabancı otların büyümesini engellemek için uygulanan bir yöntemdir. Burada asıl amaç kısa süreli ısı uygulaması ile yabancı ottaki hücre özsuyunu genişletmek ve hücre duvarının patlaması sonucunda bitkinin solarak ölmesidir. Alevleme ile yabancı ot mücadelesinde propan gibi yanıcı gazlar kullanılır.

Alevleme ile yabancı ot mücadelesi çok yeni bir yöntem değildir. Tarımsal amaçlı ilk alevleme yöntemi 1852 yılında kullanılmaya başlamış ve herbisitlerin keşif edilmesine kadar kullanılmıştır.1940 yılı itibariyle alevleme yöntemiyle yabancı ot mücadelesi önemini yitirmeye başlamıştır.

Alevleme yöntemi günümüzde alternatif bir yöntem olarak hem tarımda hem de tarım dışında kullanılmaktadır. Avrupa’da yapılan bir çalışmada ekim alanında alevleme yöntemiyle yabancı ot mücadelesi sonucunda %80 oranında yabancı otların azaldığı görülmüştür.

yabancı ot ile mücadele yöntemleri
yabancı ot ile mücadele yöntemleri

Çimlerdeki Yabancı Otlarla Mücadele

Ucuz çimen tohumları arasında yabancı ot tohumları olabilir ve bu da yabancı otların büyümesine neden olur. Bu yüzden kaliteli çim tohumu tercih etmek gerekir. Çimleri gölge yapması ve yabancı otların filizlenmesini engellemek için 4 cm’den kısa kesmemeye özen göstermek gerekir.

Aynı zamanda toprak taranarak havalandırılmalı ve çimenler canlandırılmalıdır. Böylece toprak gevşeyecek ve çimen için gerekli steril ortam sağlanmış olacaktır. Toprak havalandırılması sayesinde yağmur sonrası suyu toprak daha iyi emerek en derin tabakalara dahi ulaştıracaktır.

Besin maddelerinin eksikliği sonrasında bitkiler kurur ve yabani otların yayılmasına neden olmaktadır. Gübreleme yapılarak çimlerin ihtiyacı olan besin maddeleri sağlanır. Fakat uzun süreli yağışsız ve kurak dönemlerde sulama yapılması gerekir.

Yabancı Ot İle Kimyasal Mücadele

Yabancı ot ile mücadele yöntemleri arasında kullanılan kimyasal mücadele ilacına “herbisit” adı verilmektedir. Herbisitler üç şekilde kullanılmaktadır:

  1. Ekim ya da dikim öncesinde
  2. Çıkış öncesinde
  3. Çıkış sonrasında

Yabancı Otlarda İlaçla Mücadele Nasıl Yapılır?

Yabancı ot mücadelesinde kimyasal mücadele yapılırken basınçlı sırt pülverizatörleri, yatay kollu kuyruk milinden hareketli, motorlu püskürtücüler kullanılır. Yabancı ot ilacı yaparken mutlaka ilaç etiketine göre hareket etmeli, kullanım tablosu göz önüne alınmalı ve ilaç alınan bayiden tavsiye alınmalıdır.

Herbisit uygulaması yaparken hava sıcaklığı 8-25 derece arasında olmalı, rüzgarlı günde ilaçlama yapılmamalı, sakin bir gün seçilmeli, yağmur olasılığı yüksek bulutlu ve kapalı günlerde ilaçlama yapılmamalıdır.

İlginizi Çekebilir: Topraksız Çilek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Sıkça Sorulan Sorular

Yabancı Ot İlacı Ne Zaman Atılır?

Hububat tarlalarında hububatların kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında, yabancı otların 34- yapraklı olduğu devrede yabancı ot için ilaç atmak uygundur.

Yabancı Otların Zararları Nelerdir?

Yabancı otlar özellikle kültür bitkilerinde ışıklanmaya engel olarak kültür bitkilerinden daha kısa sürede gelişir. Böylece tarla yüzeyini kaplayarak kültür bitkisinin ışık almasına engel olmaktadır. Kültür bitkileri yeteri kadar gelişemediğinden zayıf kalır. Aynı zamanda yabancı otlar kültür bitkilerinin besin ve suyuna ortak olmaktadır.

Yabancı Otların Taşınma Yolları Nelerdir?

Yabancı otlar genelde rüzgarla, hayvanlarla, hayvanların dışkısıyla, suyla, çiftlik ekipmanların yeteri kadar temizlenmemesiyle, fideler yoluyla, kuşlar yoluyla, kültür bitkisi tohumunun yeteri kadar temizlenmemesi yoluyla taşınarak yayılma göstermektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu