sabit-aricilik-ve-gezginci-aricilik.jpg

Sabit Arıcılık ve Gezginci Arıcılık

Posted by

Bal arısının nektar kaynaklarından faydalanmasıyla bal, propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünlerini üretmesiyle; bizlerinde bu ürünleri üretmek için doğa ve arıyla beraber yaptığımız faaliyete arıcılık adını vermekteyiz. Arıcılıkta sabit arıcılık ve gezginci arıcılık olarak iki grup yer almaktadır. Doğa ve insanlık adına arılar çok önemli canlılardır. Tozlaşmaya olan katkısı oldukça fazladır. Bitkisel üretimde ve ekolojik döngüdeki yeri ve önemi tartışılmaz.

Az sermaye ile ilk etapta hobi olarak başladığımız arıcılık; ilerleyen zamanlarda sürdürülebilir hale geldiğinde kazanç getiren bir uğraştır. Özellikle toprağa ihtiyaç olmaması toprak sahibi olmayanlar adına arıcılık mesleğini tercih etmelerinde büyük etkendir. Ayrıca arılardan elde ettiğimiz balın raf ömrü uzundur. Bunun yanı sıra propolis, arı sütü, polen gibi arı ürünleri de ek gelir kaynağı sağlar.

Tarım faaliyetini sürdürenler arıcılıktan gelir sağlayacağı gibi ikincil gelir kaynağı da olmaktadır. Maliyetinin düşük olması, az iş gücüne ihtiyaç olması ve özellikle köy ve yaylalarda hayatını sürdürenler adına; alternatif bir gelir kapısı olması da arıcılığın güzel yönleridir. Sürdürebilir ve doğru yöntemlerle arıcılık faaliyetini yaparsak bu işten hem kendimiz kazanırız ve hem de; ürettiğimiz ürünler bir havuzda toplanıp ihraç edildiğinde ülke ekonomisine katkı sağlar. Ancak maalesef şuan da arıcılık mesleği gerektiği değeri görmüyor. Gelin şimdi hep beraber sabit arıcılık ve gezginci arıcılık hakkında bilgi sahibi olalım

Arıcılık Türleri

Arıcılıkta işe ilk başlayanlar ve küçük koloni sayısı olanlar genelde sabit arıcılık ile arıcılığı sürdürmektedir. İlk başlarda sabit arıcılık yapanlarda koloni sayısı düşüktür. Taşıma işlemi yapacak olması zararını karşılayamayacağı için sabit arıcılığı tercih ederler.

Genelde kendi yiyeceği balı üreten kesimler ve arıcılık işini profesyonel anlamda yapmayanlar sabit arıcılık yapmaktadır. Ama makul kovan sayısı olup arılarını taşımayı tercih etmeyen arıcılarda bulunmaktadır. Gezginci arıcılık yapanlar ise artık işi profesyonel boyuta taşımış olup ticari faaliyette bulunmaktadır. Aslında sabit arıcılık ve gezginci arıcılık arasındaki farkı belirleyen en önemli faktör işin ticari boyutu ve koloni sayısı olmaktadır.

Bu yüzden yıl boyunca arılarını taşımakta ve mahsul seviyesini artırmaktadır. Aynı zamanda sadece bal değil diğer arı ürünlerini üretmeye de yönelim söz konusudur. Gelin şimdi sabit arıcılık ve gezginci arıcılık konularını başlıklar altında inceleyelim:

sabit arıcılık ve gezginci arıcılık
sabit arıcılık ve gezginci arıcılık

Sabit Arıcılık

Kolonilerin bulunduğu yerin yasal işlemlerle kayıt altına aldıktan en az 1 yıl sonrasında arıcıların yaptığı faaliyete denir. Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili il ve ilçe tarım müdürlüklerine Arıcılık Kayıt Sistemi altında kayıtlar yapılmaktadır. Arıcılık sabit olduğunda arı kolonileri en az 1 yıl boyunca aynı yerde olur ve arıcılar başka yere arılarını taşımaz. Bu sistemde taşımacılık ve dış harcamalar avantaj gibi gözükse de aslında gelir oranı düşüktür. Genelde ek gelir sağlamak isteyen ya da kendi balını tüketmek isteyenler bu faaliyettedir.

Gezginci Arıcılık

Sürekli olarak aynı yerde durmayan, bitkilerin çiçeklenme dönemini takip ederek yüksek verimi sağlamak adına arılarını taşıyan kişiler; gezginci arıcıdır. Bu arıcılar geleneksel yöntemden ziyade bilimsel yöntemlerle daha çok ilgilenmektedir. Amaç her zaman yüksek verim sağlamaktır ve bu yüzden ana gelir kaynağı olarak bu işi yaparlar.

Gezginci arıcılığın daha çok tercih edilmesinin nedenleri arasında yılda birden fazla ürün sağımı yapmak, kolonileri daima gezdirmek ve iklim koşullarına göre hareket etmek yatar. Böylece çiçeklenme dönemini daima takip ederler ve koloni başına yıllık verimi daima yüksek tutarlar.

Taşıma faaliyetleri kış aylarına dek çiçek kovalama şeklinde olmakta; kış aylarında kış aylarının hafif geçtiği yörelere arıların taşınmasıyla gerçekleşir. İlkbaharın gelmesiyle birlikte çiçek dönemi başlayan bölgelere geçmeye çiçek kovalama adını vermişler. Gezginci arıcılık ülkemizde kısa mesafelerde köy ya da yaylalarda veyahut bir bölgeden başka bir bölgeye uzun mesafede olmak suretindedir. Bu üreticilerin her gittiği yöredeki nektar akım ve çiçeklenme zamanlarını iyi bilmelidir.

Arıcılık İşlemleri

Bu işe başlamadan evvel muhakkak genel ve teknik konularda bilgi sahibi olmak ve arıyı yakından tanıyarak hareket etmemiz doğru olur.

1. Arılık yeri seçimi konusunda, daire yarıçapını 3 km olarak düşünürsek; bu alan içinde maksimum 150 arılı kovan olacak biçimde tesis yapmamız gerekir.

2. Su tüketimi arılar adına olmazsa olmazdır ve bu yüzden arılık bölgesinde su kaynağı olmasına dikkat etmemiz gerekir.

3. Seçtiğimiz alanda ve çevresinde zehirli atıklar olmamalı ve yakın bölgelerde tarımsal ilaçlama yapılmamasına özen göstermeliyiz.

4. Yaptığımız her çalışmayı kayıt altına alarak hareket etmeli ve böylece daha başarılı oluruz.

5. Yöreye uygun arı ırklarıyla çalışmalıyız.

Diğer bir konu; Arı ogulu nasıl yakalarız okumak için buraya tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.